اخبار

آگهی فراخوان

ویژه
1401/02/21
قابل توجه تولیدکنندگان قطعات خودرو سنگین

آگهي مناقصه عمومي

ویژه
1401/02/21
تامين ابزار مخصوص گیربکس کامیون دانگ فنگ KX از توليد كنندگان داخلي

آگهي مناقصه عمومي

ویژه
1401/02/21
تامين انواع فیلتر و قطعات خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي

آگهي مناقصه عمومي

ویژه
1401/02/21
تامين انواع روانکار خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي