بازگشت موفقیت در هر کاری مرهون صداقت در آن کار است

گفتگو با نماینده موفق در امدادرسانی آقای قانع نمایندگی 723 گنبدکاووس

موضوع: اخبار داخلی رناﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ امداد رسانی به محصولات سایپادیزل را ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻧﺎﻡ بلال قانع حیرانی ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ. صداقت در کار ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ کد 723 شرکت خدمات فنی رنا ﺩﺭ گنبد کاووس است . بندر اینچه برون که  مرز بین المللی با کشورهای شمالی  محسوب می شود عامل اصلی تردد خودروهای سنگین از جاده گنبد می باشد. ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ محوطه پذیرش ﺩﺍﺭﺩ.

 در هنگام ورود به دفتر کار ایشان دست نوشته با عنوان” برای شهرت جنبه داشته باشید” برروی تابلو به چشم می خورد.ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي بلال قانعﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮيﻣﺪﺍﺭي ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

وی درباره علت موفقیت خود گفت: در سال های اول خیلی سختی ها را تحمل کردیم و مشکلاتی بر سر راه ما بود. من ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷــﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯي ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻢ. ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭ ما ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ امدادرسانی به خودروهای در راه مانده ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ . به نظر بنده تجربه کاری و پشتکار اصلی ترین علت موفقیت در این نمایندگی است.

قانع در ادامه گفت: ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸــﺘﺮي ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛنیم ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ که به مشتری احترام می گذاریم و به تعهدی که به مشتری داده ایم باید عمل کنیم. ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭیي ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ ﺭﻛﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺸــﺘﺮي ﻣﺪﺍﺭي ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ . ﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ. استفاده از قطعات اصلی مهمترین رسالت شرکت است. با توجه به اینکه شرکت سامانه اصالت قطعه را راه اندازی کرده اما اکثر مشتریان به دلیل عدم آگاهی از این سامانه استفاده نمی‌کنند. تبلیغات در این زمینه و اطلاع رسانی ، می تواند تا حدودی مشتریان را به استفاده از قطعات اصلی ترغیب کند. البته قیمت گذاری مناسب نسبت به بازار متفرقه میتواند در این زمینه کمک زیادی به در اختیار گرفتن سهم بازار باشد. نماینده ها هم باید در این بخش کمک کنند تا استفاده از قطعات اصلی نهادینه شود.

مدیر نمایندگی 723 گنبد ضمن اشاره به اینکه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ گفت: ﻣﺸــﺘﺮي که به تعمیرگاه مراجعه می کند ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭي ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺸــﺘﺮي ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی در خصوص امداد رسانی به خودرو ها گفت : امداد رسانی بالا به خودروها خارج از وظایف سازمانی، به علت وجدان کاری و در قبال مسولیت‌های انسانی انجام می دهیم. من خود را به جای رانندگان می‌گزارم و هنگامی که خودرویی در کل ایام شبانه روز در راه مانده باشد، رانندگان توقع دارند خدمات دریافت کنند. در همین راستا تعداد خودروهای امداد خود را افزایش داده ایم و با استفاده از پرسنل مجرب و کارآمد کل منطقه در تمام شبانه روز را تحت پوشش امداد قرار داده ایم. البته در حال حاضر به دلیل کم شدن خودروهای گارانتی و کم شدن کسب و کار رانندگان، امداد رسانی ما هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی همچنین تشریح کرد: بهترین کسب و کار برای نمایندگی ها در دوران بعد از گارانتی است، ما باید اقداماتی انجام دهیم که مشتریان که گارانتی آنها تمام شد به تعمیرگاه های مجاز برگردند. در همین راستا تامین به موقع قطعات، ارائه طرح های فصلی، تخفیفات ویژه در اجرت و... میتواند به توسعه کسب و کار کمک کند. مشتری باید به ما اعتماد کند. ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸــﺘﺮي ﺷــﺮﻁ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩي ﺷــﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸــﻮﺩ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﻣــﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻨﺎي ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺍﻳﺰﻭ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻳﻢ. همچنین تمام تلاشمان را برای دریافت نمایندگی اتورایز ولوو را انجام می دهیم تا بتوانیم خدمات کاملتری به مشتریان محصولات سایپادیزل ارائه دهیم.

 قانع در خصوصﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛــﻲ یادآور شد:  مهمترین علت دﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي مشتریان ارائه خودرو با کیفیت بالا و ارائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ مطلوب است . ﻣﺸـﺘﺮيﻣﺪﺍﺭي ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺣـﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻲﺷـﻮﻧﺪ. بعد از ترخیص خودرو بنده با راننده تماس میگیرم و از آنها نظرسنجی می کنم تا اگر انتقاد یا پیشنهادی داشته باشند در جهت بهبود آن مورد تلاش بیشتری کنیم و این کار ضمن اینکه باعث دلگرمی راننده میشود، همچنین کیفیت خدمات ارائه شده نیز کنترل می شود. با پیگیری های زیادی که از شرکت انجام می دهیم سعی میکنیم قطعات یدکی به موقع تامین شود و در صورت نبود قطعه در شرکت مجوز تامین از بازار را میگیریم تا مشتری که به ما اعتماد کرده است ما هم به تعهد خود وفادار باشیم. ما با عملکرد خود باید جوابگوی مشتریان باشیم.

وی در پایان  گفت: موفقیت در هر کاری مرهون صداقت در آن کار است. من همیشه به فرزندان و پرسنل خود می گویم که در هر کاری که مشغول هستند صادق باشند و وظیفه خود را با وجدان و شخصیت انسانی خود انجام دهند. همچنین در برابر مشکلات صبور باشند.بازگشت