بازگشت

رسیدن به سطح مطلوب ارائه خدمات با سفارش گذاری صحیح

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ کارگاه آموزش سفارش‌گذاری و کنترل موجودی انبار به همت واحد شبکه و آموزش نمایندگیها با حضور کارشناسان سفارش گذاری برگزار گردید.

در این دوره دو روزه که با هدف  کاهش خطا در سفارش‌گذاری‌های کلان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها برگزار گردید، کارشناسان  نمایندگی ها به عنوان تنها تقطه اتصال نمایندگی ها با شرکت رنا تجربیات خود را انعکاس دادند. همچنین در این دوره سعی شد لزوم سفارش گذاری صحیح قطعات و  اجتناب از روش های سنتی در کنترل موجودی انبارها و درنحوه سفارش گذاری اموزش داده شود.

بر اساس گزارشهای واصله ، با توجه به اینکه شرکای تجاری شرکت خدمات فنی رنا، جهت ارسال قطعات هدفمند پیش می روند، شرکت و نمایندگان نیز باید جهت رونق بخشیدن کسب و کار وتداوم آن با برنامه‌ریزی و پایش صحیح اطلاعات  و در نهایت سفارش گذاری صحیح می توانند به این مهم دست یابند. همچنین جهت بالابردن رضایت مشتری در سال آتی الویت‌بندی در فروش و ارسال قطعات و همچنین مدیریت صدور مجوز عدم، بر اساس سفارش‌گذاری دوره‌ای توسط نمایندگان صورت خواهد گرفت.بازگشت