بازگشت

‏‏ شرايط بحراني با تمام مشكلاتش ميتواند سكوي پرتاب باشد

موضوع: اخبار داخلی رنامهندس علي حداد در مصاحبه با واحد ارتباطات؛ ضمن تاكيد بر نقش اساسي نظام پيشنهادات در غلبه و چيرگي بر مشكلات و استيلاي يك رشد و توسعه پايدار گفت: شاید خیلی از افراد از شنیدن این جمله که با فصلی از دوران رکود روبرو هستیم دچار یاس شده و سایه سنگین ناامیدی بر سرتاسر قلمرو زندگي و کاری آنها پرتو افکند. شکی نیست که دوران رکود برهه ای سخت و حقیقتی غم انگیز است که به دلایل گوناگون ملی و بین المللی ایجاد شده و تبعات ناشی از آن دامنگیر اشكال مختلف سازمانها میشود. اما بدترین شکل برخورد با شرایط بحرانی و رکود، بروز یاس در افراد است. سیطره ناامیدی در چنین شرایطی چه بسا منجر به پایان حیات یک بنگاه اقتصادی و بسته شدن پرونده فعاليتش گردد. لذا تمامی اعضا می بایست با حفظ اعتماد به نفس و تقویت روحیه مقاومت در برابر سختی ها به رویارویی با شرایط بحرانی برخیزند. در دنياي تجارت يك جمله معروف وجود دارد كه ميگويد: "فقط سرسخت ها دوام خواهند آورد."

      وي افزود: نباید اجازه داده شود تا شرایط بحرانی و آشفته اقتصادی ما را ناامید و دلسرد نمايد بلکه بر عکس، افراد با تجربه و دانا در چنین تنگنا هایی با شناخت فرصتهای موجود، بحران را پشت سر گذاشته و در دوران پس از رکود حتی قوی تر از گذشته عمل خواهند نمود. لازم است همه بدانیم که این شرایط خاص شرکت رنا نبوده بلکه به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و بین المللی، معضل این بحرانها همانند يك اپيدمي، اغلب بنگاههای اقتصادی را کم و بیش تحت الشعاع قرار داده است. لذا اگر بخواهيم با رويگرد فرصت طلبانه به موضوع نگاه كنيم خواهيم ديد كه در چنين اوضاع و احوالي به عنوان مثال یکی از اقدامات رقبای ما کاهش بودجه فعالیت های بازاریابی خواهد بود و این دقیقا همان فرصتی است که ما میتوانیم جایگاه خود را در میان مصرف کنندگان و مشتریان تثبیت نماييم و سهم بیشتری از بازار را بدست آوریم. اگر برنامه ای بلند مدت برای حضور در بازار رقابتی داشته باشیم این روش هم برای حفظ موجودیت سازمان در شرایط بحران و هم دوران پس از رکود بسیار کارآمد خواهد بود. نتایج حاصل از یک تحقیق که توسط کالج بیزنس اسمیل (Smeal College Of Businss)صورت گرفته نشان می دهد که شرکتهای بزرگی همچون اینتل(Intel) و فروشگاههای زنجیره ای والمارت(Walmart) موفقیت و رشد خود را مدیون استفاده از چنین شیوه های مدیریتی هستند.

       مدير عامل شركت خدمات فني رنا با اشاره به شرايط خاص حاكم بر منطقه و جهان ادامه داد: همه باید بدانیم که در یک شرایط بحرانی، اصول حاکم بر سازمان تغییر یافته و حركت فرهنگ سازمانی به سمت یک فرهنگ خلاق با بکارگیری تمامي سرمایه های فکری و توسل بر پیشنهادات سازنده واصله سمت و سو خواهد گرفت. مدیران سازمانها در تمام سطوح، چه مدیران عملیاتی، چه مدیران میانی و چه مدیران ارشد، معمولا مسئولیت و تعهد خود را نسبت به افزایش توانمندی و پتانسیل نیروهای تحت امرشان فراموش می کنند . طبق آمار مأخوذه از پژوهشهای صورت گرفته، تنها 32 درصد از مدیران و رهبران، خود را عامل بنیادی تغییر میبینند. لذا برای اینکه بتوانیم از شرایط ناخواسته بحرانی عبوري موفق داشته باشيم در ابتدا باید از تغییر خودمان شروع کنیم. با تغییر در نگرشها، تغییر در هدف گذاری ها و نهایتا تغییر در برنامه ریزیها با توسل بر داشته هاي بالقوه و بالفعل درهای جدید و امیدوارکننده به رویمان بازخواهد شد. همانگونه که برجستگان عرصه تجارت و بازرگانی نیز مورد تاکید قرار داده اند امروزه یکی از چالش های اساسي که سازمانها با آنها روبرو هستند عبور از بحرانهای اقتصادی و مالی ناشی از تحولات اقتصادی و بعضاَ سیاسی است که غالباَ کل یک جامعه یا يك کشور راهدف قرار داده و عموم مردم متوجه آثار ناشی از آن می شوند. نا پایداری های اقتصاد جهانی و به تبع آن دگرگونی های اقتصادی کشورها، یکی از علل اصلی ورشکستگی شرکتهای بزرگ جهان و خارج شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در جوامع در حال توسعه از چرخه حیات اقتصادی می باشد. لذا ارائه راهکارهای مقاومت و ماندگاری در چنین شرایطی به ویژه در زمینه های بازاریابی نوین كه شریان اصلی حیات شرکتهای تجاری است دارای حساسیت های ویژه ای می باشد.

      مهندس حداد در بخش ديگري از سخنانش گفت: افراد زیادی در زمان رویارویی با یک شرایط بحرانی ممکن است فکر کنند این اولین باری است که بحران به وجود آمده و لذا این موضوع باعث بروز نگرانیهای شدید در آنها شود. در شرکت رنا هم ممکن است چنین دلواپسی هایی ایجاد شده باشد.البته این نگرانی ها بدیهی و طبیعی است اما واقعیت این است که وقتی نگاهی به گذشته جوامع، سازمانها و شرکتها می اندازیم به روشنی درمیابیم نه تنها این بحرانها اولین آنها نیست بلکه خاص یک منطقه، یک کشور، یک سازمان و یا یک شرکت هم نمی باشد.طی سالهای گذشته متاسفانه بنگاههای اقتصادی فعال در زمینه های مختلف از جمله تجارت و خدمات در کشور ایران با معضلات فراواني از جمله فشارهای پولی و سرمایه ای روبرو بوده اند که به هرشکل توانسته اند با بکارگیری روش های موثر و توسل بر ایده های نو، به حیات خود دوام بخشند. هر چند در مواردی نیز متاسفانه شاهد حذف بعضی از شرکتها بوده ایم.هدف از بیان این مطلب ترویج روحیه یاس و ناامیدی نیست بلکه با نگاهی گذرا به گذشته شرکت رنا خواهید دید که چنین بحرانهایی در شرکت ما نیز بی سابقه نبوده وبه اشکال مختلفی در مقاطع گوناگون تجربه شده است. آنچه مهم است گذر موفق، با کمترین زیان از شرایط سخت اما سازنده است، این امر  محقق نخواهد شد مگر با طرح روش های موثر و شیوه های نوین انجام کارها و همدلی و همکاری کلیت سازمان و حرکت همه اعضا شرکت به سمت اهداف تعیین شده برای شرایط بحرانی به این مفهوم که همه ما ضمن موافقت و حمایت از تصمیات اتخاذ شده در شرایط بحرانی سهم خود را به نحوي مطلوب در خروج سربلند از این شرایط ایفا نماييم. همه باید به این درک صحیح برسیم که اقداماتی همچون کاهش اضافه کاریها، کاهش پرداخت کارانه به دلیل عدم تحقق فروش بودجه ای ناشي از شرايط حاضر، عدم شارژ بن کارت و... جهت کاهش بار مالی و فشارهای وارده بر شرکت در شرایط پیش رو می باشد و به هیچ وجه تعابیر و ذهنیتهای  غیر منطقی و تخریب کننده  در این خصوص نداشته باشیم.

      وي گفت: يكي از شیوه های حمایتی همکاران، کاستن از تشویش و بی ثباتی رفتاری مشتریان است که ناشی از شرایط بی ثبات می باشد.در چنین مواردی برای کنترل رفتار مصرف کنندگان و مشتریان می بایست از نوعی استراتژی تبلیغاتی موسوم به تبلیغات پنهان استفاده کرد. این شیوه اشاره دارد به تداوم ارائه خدمات به شکلی پایدار و حتی بهتر از شرایط غیر بحرانی، اعلام حمایت از مصرف کنندگان و مشتریان به عناوین گوناگون، اعلام صریح توانمندی شرکت در کنترل شرایط حاکم، تشویق سطوح مختلف مشتریان به حمایت از خدمات ارائه شده، برخوردهای شایسته و حتی مناسبتر از شرایط گذشته با مشتریان و... اینها بخشی از همیاری اعضاء سازمان جهت عبور سلامت از شرایط بحرانی می باشد. مدیران هم نباید فقط در مقام امر ونهی و دستور دادن باشند، آنها می باست بتوانند در شرایط بحرانی و دشوار تصمیماتی راه گشا و موثر اتخاذ نمایند. در نهایت کلیه همکاران باید ضمن پرهیز از هرگونه دلسردی و ناامیدی که  به واقع آفت اصلي هر گونه حرکت سازنده و روبه جلو می باشد؛ همان گونه که تا کنون بازوهای حمایتی شرکت بوده اند از این پس نیز با تلاشی مضاعف و ارده ای استوار فراتر از گذشته عمل نموده و با ارائه نظرات خلاقانه و پیشنهادات سازنده، تمام توان خود را جهت موفقيت سازمان در این مسیر پرپیچ و خم به کاربندند‏‏.

مهندس حداد با اشاره بر اهميت ارئه نظرات و پيشنهادات از سوي تمامي ذينفعان گفت: پیشنهادات سازنده و خلاقانه در چنين شرايطي بسيار راه گشا خواهد بود ومتضمن ماندگاري است. هرچه تعداد پیشنهادات ارائه شده بیشتر باشد بر اساس قانون بقا این امر در بردارنده ماندگاری و حیات سازمان خواهد بود. در مقام عمل نیز این مطلب به اثبات رسیده است به گونه ای که سرانه کلی ارائه پیشنهادات در شرکت های بزرگ و سازمانهای موفق دنیا فاصله چشمگیری با شرکت های کمتر موفق که اغلب در جوامع جهان سوم فعال هستند نشان ميدهد. به عنوان نمونه بد نیست بدانید سرانه تعداد پیشنهاد در کمپانی بزرگ نیسان ژاپن رقمی در حدود 63 در یک سال است و این در حالی است که سرانه پیشنهاد شرکت رنا طی یک سال گذشته به سختی به عدد یک می رسد. اگر می خواهیم نامی در میان نامهای بزرگ داشته باشیم و به راحتی در برابر نوسانات ملی و بین المللی آسیب پذیر نباشیم باید ضمن اقتباس و به کارگیری شیوه های موفق دنیا؛ خودمان نیز صاحب سبک، ایده و نظر بوده و تلاش کنیم تا به جایی برسیم که روشهای ابداعی ما به عنوان متدهایی موفق و كارآمد به سازمانهای دیگر صادر شود.

      ايشان در بخش ديگري از سخنانش دقت نظر و آسيب شناسي دنیای تجارت را ضروري دانسته و افزود: در دنياي تجارت نکات ریزی وجود دارد که شاید از نگاه تصمیم گیرندگان دور بماند ليكن عدم توجه به آنها آسیب های جدی برای سازمان در برخواهد داشت. به عنوان مثال ضروریست بدانیم در برهه ای که اطمینان چندانی به بازار نیست نباید انبارها مملو از کالاهای فروش نرفته باشد به همین خاطر باید سعی کنیم تا با توسعه و بهبود روابط با سطوح مختلف توزیع کنندگان محصولات و خدماتمان انگیزه بیشتری برای فروش ایجاد کنیم. تغییر در قراردادها و قائل شدن امتیازات ویژه در زمینه های مختلف برای توزیع کنندگان و نمایندگان از جمله اقدامات موثرياست که از سوی شرکت رنا جهت دگرگوني و اصلاح اوضاع صورت گرفته است. نکته دیگری که باید به آن توجه خاص شود این است که بدانیم مشتری با اطلاع از روزهای سخت به دنبال دستیابی به بهترین قیمت هاست. لذا مانیز باید با تجدید نظر در شیوه های قیمت گذاری تلاش خود را درجهت جلب نظر مشتری بکار بندیم. نبايد چنين تصور شود كه اين امر صرفأ از طريق كاهش مستقيم قيمت لوازم  و خدمات امكانپذير است بلكه ميتوان از شيوه هاي اثر بخش و هوشمندانه تري از جمله ارائه تخيف به تناسب خريد بيشتر، برقراري امتيازات تشويقي براي خريداران، برگزاري مسابقات ضمن خريد با جوايزي براي برندگان و... بهره جست.

مدير عامل شركت خدمات فني رنا با مهم خواندن توجه به امور كاركنان تأكيد كرد: از جمله زمينه هاي بسيار آسيب پذير كه توجه خاص ميطلبد عدم غفلت از كاركنان در دوران ركود است. توجه بيش از حد به مشكلات موجود نبايد باعث غفلت مسئولين شركت و دست اندركاران از امور پرسنل زيرمجموعه شود. ضمن حمايت متقابل شركت از كاركنان، مديران ميبايست با صرف زمان لازم شرايط موجود را به روشني براي افراد تشريح نموده و آنها را در حد امكان در جريان استراتژي هاي شركت در اين دوره قرار دهند. با وجود تمام مشكلات، مسئولين شركت ميتوانند با تشويق هاي موردي از طريق پرداخت پاداش هاي نقدي و غير نقدي انگيزه هاي بالقوه خفته را به انگيزه هاي پوياي بالفعل تبديل نمايند.  نكته ديگري كه در خصوص كاركنان بايد لحاظ شود اينست كه به محض روبرو شدن با شرايط بحراني و ركود نبايد در قدم نخست به فكر تعديل نيرو از طريق اخراج مستقيم پرسنل باشيم. هر چند بيشتر هزينه هاي نقدي سازمان مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان است ليكن براي كاستن از فشار مالي اين بخش شيوه هاي پسنديده تري را ميتوان بكار بست. ما در شركت رنا تلاش كرديم تا در يك بازه زماني حدودأ يك ساله به مدد روش هايي همچون بازخريد پيش از موعد، قطع همكاري با توافق طرفين، اصلاح ساختار و حذف بعضي مشاغل غير ضروري و بكارگيري بهينه تر مستخدمين مشاغل حذف شده در بخش هاي مورد نياز سازمان و غيره تعداد كاركنان را تقريبأ به رقمي معقول و منطقي متناسب با نوع و حجم فعاليت شركت برسانيم. هر چند هنوز اين پروسه به طور كامل راضي كننده نيست اما خوشبختانه ظرف مدت مورد اشاره رقمي بيش از هشتاد نفر بدون هيچ گونه نارضايتي و درگيري از تعداد كل پرسنل كاسته شده است.

مهندس حداد در بخش پاياني سخنانش چنين تصريح كرد: در پايان ميخواهم به كليه ذينفعان اين نويد را بدهم كه شرايط بحراني و ركود علي رغم تمامي سختي ها و مشكلاتش ميتواند سكوي پرتابي باشد براي كساني كه فرصت ها را مي شناسند و به موقع بهره لازم را از آن ميبرند. استعدادهايي كه به هنگام تحولات پايه اي و بحران هاي اساسي شكوفا ميشوند. بسيار ديده شده كه در شرايط سخت افرادي خارج از طبقات مديريتي و حتي از پايين ترين سطوح شغلي فرصت را غنيمت شمرده و بيشترين ارزش را ايجاد كرده اند و يا به عبارت روشن تر خود را نشان داده اند. در حقيقت ميخواهم بگويم هميشه افرادي هستند كه شايستگي آن را دارند چيزي بزرگتر و مفيدتر از خودشان باشند. شايد آن فرد خود شما باشيد.بازگشت