بازگشت

موفقیت بی نظیر در پروسه انبار گردانی شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ مدیر برنامه ریزی و انبارهای شرکت خدمات فنی رنا از بهبود وضعیت و موفقیت بی نظیر در انجام پروسه انبارگردانی منتهی به پایان سال 1395 خبر داد . ایشان طی اظهاراتی به حداقل رسیدن میزان مغایرت موجودی و کاهش چشمگیر در خصوص مدت زمان و تعداد نیروی انسانی بکار گرفته شده در فرایند انبارگردانی پرداخت .

مهندس فرجی ضمن اشاره به تعداد اقلام موجودی انبارهای این شرکت که بالغ بر 25000 ردیف کالا بوده است گفت: با توجه به ضرورت شمارش صددرصدی کلیه اقلام , انجام این امر مستلزم صرف زمان و بهره گیری از نیروی  انسانی بیشتر بود که موجب بالا رفتن هزینه پروسه انبارگردانی و همچنین معضلات عدیده ای در فرایند ورود , خروج و فروش قطعات در شبکه میگردید. لذا جهت بهبود شرایط و رفع معضل زمانبر و هزینه بر بودن , طی اقدامات انجام شده از قبیل سفارش گذاری اقتصادی و بهینه (بر مبنای نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی), چیدمان صحیح و قابل شمارش , بسته بندی و دسته بندی قطعات به لحاظ ماهیت و حجم , الصاق مشخصات کامل بر روی کالا , تجمیع کد مکانی کالاهایی از یک نوع , کنترلهای سیستمی و کنترلهای فیزیکی جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه مغایرت موجودی و ... که در نهایت اقدامات مذکور موجب گردید تا شاخصهای مغایرت موجودی , تعداد نیروی انسانی جهت انبارگردانی و مدت زمان انبار گردانی با بهبود مواجه گردد .

وی در ادامه گفت: در سنوات گذشته، فرآیند انبارگردانی در ابتدای هر سال اقدام می‌شد که با مشکلاتی مواجه می‌گردید، که برای اولین بار انبارگردانی در این شرکت طی 3 روز پایان سال به انجام رسید و این موضوع موجب گردید هیچ گونه وقفه در امر توزیع قطعه صورت نگرفته و از اولین روز کاری ( پنجم فروردین ماه) فروش قطعه و توزیع قطعات در شبکه نمایندگی در سطح استانها به انجام برسد .

مدیر برنامه ریزی و انبارها متذکر شد: اقدامات فوق و بخصوص سفارش‌گذاری مناسب در قالب MRP و پارشیال بندی تامین موجب کاهش موجودی انبارها از 56 میلیارد به 34/5  میلیارد و فضای انبارها نیز از 27000 متر به 9500 متر مربع کاهش داشته است .

مهندس فرجی در خاتمه به مقایسه عملکرد انبارگردانی شرکت رنا در طی 5 سال گذشته پرداخت و گفت: میزان مغایرت تعدادی از 10/49% به 0/41 %  و  میزان مغایرت ریالی از 0/176%  به  0/012 %  و همچنین تعداد نیروی انسانی از 160 نفر به 78 نفر ومدت زمان انبارگردانی از 15 روز به 3 روز کاهش یافته است.بازگشت