بازگشت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا (سهامی خاص) با حضور صاحبان سهام تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا با حضور سهامداران برگزار شد و  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  به انضمام صورت های مالی شرکت خدمات فني رنا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1395  و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 95 و برنامه های سال 96 برای سهامداران قرائت شد.

در پایان و پس از ارائه گزارشات از طرف حسابرس مستقل و بازرس قانونی و هیات مدیره، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند95  شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد توسط سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و با اکثریت آرا، شركت حسابرسي فاطر به عنوان حسابرس قانونی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی برای سال 96 انتخاب شدند.بازگشت