بازگشت

برگزاری مانور مشترک شرایط اضطراری (حریق) در شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی ؛ مانور شرایط اضطراری توسط واحد حراست شرکت خدمات فنی رنا با همکاری ایستگاههای 44 و 109 آتش نشانی تهران بزرگ و همچنین یک تیم پشتیبانی از واحد حراست و آتش نشانی شرکت سایپادیزل جهت آمادگي كاركنان واحد هاي مختلف برگزار شد.

هدف از برگزاري مانور یادآوری و بالا بردن سطح آگاهی‌های كاركنان از حوادث پیرامون خود ، آموزش پرسنل و آمادگی جهت شرایط اضطراری خصوصاً نيروهاي ايمني و آتش نشاني و حراست به عنوان نيروهاي هميشه حاضر در مناطق عملياتي با توجه به شرايط حساس شرکت خدمات فنی رنا و همچنين ارتقاء فرهنگ خود امدادي و امدادگري در مناطق عملياتي شركت با آخرين تغييرات اعمال شده در زمينه مقابله و مهار آتش عنوان شد.

اين مانور نيز با همکاری واحد های مختلف شرکت رنا شامل حراست، تعمیرگاه ، تاسیسات و واحد ایمنی و بهداشت برگزار شد.

در این مانور ایستگاههای 44 و 109 سازمان آتش نشانی و همچنین آتش نشانی شرکت سایپادیزل با تمام امکانات و در حداقل زمان، خود را  به شرکت خدمات فنی رنا رسانده و نسبت به انجام عملیات اطفاحریق و امداد رسانی به مصدومان به صورت نمادین اقدام نمودند.

در پایان سجادی فرمانده عملیات آتش نشانی؛ این مانور را مثبت ارزیابی نمود و گفت: در این مانور طرح مخازن و موتورخانه مطرح شد که در منابع زیر دستی نحوه عملیات مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین نقاط قابل بهبود شرکت شناسایی گردید .بازگشت