بازگشت

انجام آزمایشات و معاینات ادواری کارکنان شرکت

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ کلیه پرسنل شرکت خدمات فنی رنا، با همت مدیریت مالی واداری شرکت، تحت انجام آزمایشات ادواری قرار گرفتند.

ابوالفتحي سرپرست مدیریت مالی واداری شرکت خدمات فنی رنا ضمن تایید مطلب فوق گفت: به منظور ضرورت پایداری سلامت کارکنان و پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار، آزمایشات و معاینات ادواری کارکنان شرکت انجام شد. این آزمایشات بر اساس ماده 92 قانون کار و دستورالعمل بهداشت و سلامت  کارکنان سالی یکبار انجام می شود و نتایج در پرونده های پرسنلی کارکنان ضبط می گردد.

وی در ادامه افزود: معاینات ادواری در واقع  مهر تائیدي بر معاینات پیش از استخدام است.  چنانچه اولین علائم بروز بیماریها نمایان شود طی انجام معاینات ادواری میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغلین را تضمین کرد. ازاین منظر معاینات ادواری نوعی بیمه عمر تلقی میگردد که از بروز ازکارافتادگی های پیش از رسیدن به سن بازنشستگی در نیروی کار و تولید کشور جلوگیری میکند.

ابوالفتحي هدف انجام معاینات ادواری را تشخیص و درمان به موقع بیماریها و عوارض ناشی از کار، توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار درافراد بیمار، جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیر دار،  پیشگیری از بروز بیماریها و عوارض ناشی از کار، انجام مطالعات و کارهای پژوهشی برروی عوامل زیان آور محیط کار،ارزشیابی و تعیین میزان کارآئی روشهای کنترلی عوامل زیان آور محیط کار دانست.

سرپرست مدیریت مالی واداری گفت: معاینات ادواری زمانی سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکی دارای مهارت و تجربه کافی در زمینه طب کار انجام گیرد. با اتمام مرحله انجام معاینات و آزمایشات ، بررسی نتایج آزمایشات و تحلیل معاینات توسط گروه پزشکی اجرا و موارد قابل استناد به واحدهای مربوطه جهت بررسیهای لازم گزارش می شود.

وی در پایان افزود: در تکمیل فرآیند معاینات ادواری و پس از انجام آزمایش های پاراکلینیکی، معاینات بالینی شامل انجام ادیومتری، اپتومتری،اسپیرومتری نیز براساس عناوین شغلی و وظایف محوله طبق جدول زمانبندی به اجرا درآمد.

 بازگشت