بازگشت

بازدید مدیر عامل سايپا ديزل از نمایندگی های استان كرمان

موضوع: اخبار داخلی رنا

مدیر عامل شرکت سايپا ديزل بمنظور بررسی کیفیت ارائه خدمات پس از فروش به استان كرمان سفر کرد.

به گزارش روابط عمومي ؛ محمد هادي نوري مدیر عامل شرکت  سايپا ديزل تاکید ویژه‌ای بر اجرای دقیق فرآیندها و بررسی نقاط قابل بهبود در شبکه خدمات دارد و به همین منظور با همراهی  مديرعامل شركت خدمات فني رنا و معاون خدمات پس از فروش اين شركت از نمایندگی‌های مجاز شهرهای كرمان و سيرجان بازدید كرد.

وی در این بازدیدها از منظر یک مشتری مراحل پذیرش تا ترخیص خودرو را در نمایندگی طی کرده و از نزدیک نحوه ارائه خدمات و چالش‌های مشتریان را رصد نمود و پس از بازدیدها در جلساتی به بررسی راهکارهای ممکن برای تسهیل هرچه بیشتر ارائه خدمات پرداخت.

نوري در حاشیه بازدید از نمایندگی‌های استان كرمان با یادآوری اهداف شرکت سايپا ديزل گفت: امیدواریم دستاورد این بازدیدها باعث ارتقاء میزان رضایت مشتریان شود.

 بازگشت