بازگشت

تمدید گواهينامه های استاندارد شركت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

ممیزان ارشد شركت TUV NORD آلمان پس از انجام مميزي سه روزه، بار ديگر بر استانداردهاي شركت خدمات فنی رنا مهر تاييد زدند.

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات فني رنا ؛ عليرضا منتظري شاه توري مدیر طرح و برنامه اين شركت ضمن تایید مطلب فوق گفت: در فرآيند اين مميزي، گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت و سيستم مديريت فرآیند آموزش صادر گردیدند و همچنین گواهینامه های ‏فرآیند رسیدگی به شکایات و  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی تمديد اعتبار شد.

منتظري در خصوص  صدور گواهینامه ‌ها افزود: هر سازمانی برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرصه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند، لازمه هر سازمان می باشد.

 وی افزود: هدف از اجرای ممیزی تحقق یافتن اهداف سازمان، وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها، جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها، بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق، رضایت کارکنان و مشتریان،  صرفه جویی در هزینه و زمان و بهبود مستمر دانستند.

این گزارش می افزاید؛ در جلسه اختتامیه فرآیند ممیزی،  که با حضور کارشناسان  شرکت توف نورد، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت خدمات فنی رنا برگزار گردید، سرممیز رسمی شركتTUV NORD   ضمن تقدیر از رویکرد اثربخش و متفاوت شرکت خدمات فنی رنا در قبال رعایت الزامات استانداردهای بینالمللی ISO9001 و ISO10015، این مجموعه را حائز شرایط لازم جهت صدور گوهینامه ها و همچنین توصیه به تمدید گواهینامه های ISO10002 و OHSAS18001 دانست.بازگشت