بازگشت

سرپرست مديريت منابع انساني شركت خدمات فني رنا : كاركنان نمونه نقش مهمي در نظم و انضباط سازماني دارند

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش ارتباطات، عليرضا ابوالفتحي سرپرست مديريت منابع انساني گفت: رعايت نظم و انضباط در انجام وظايف سازمان به تحقق اهداف سازمان منجر مي‌شود و از اين‌رو نقش كاركنان در سازمان بسيار حائز اهميت است.

وي ادامه داد: كاركنان ساعي علاوه بر رعايت نظم، در انتقال فرهنگ سازماني به ساير كاركنان نيز وظيفه مهمي بر عهده دارند. لذا بايد با رعايت معيارها و موازين سازماني، الگوي خوبي براي ساير كاركنان باشند.

سرپرست مديريت منابع انساني افزود: بار مسووليت نمونه شدن در سازمان سنگين است و انتظار مي‌رود افرادي كه به عنوان كاركنان ساعي معرفي شده‌اند دوستان و ساير همكارانشان را به سمت رعايت ارزش‌هاي سازماني سوق دهند.

ابوالفتحي با تاكيد بر رعايت وفاداري به سازمان از سوي همه كاركنان، گفت: امروزه سازمانهايي موفق‌تر از ديگران هستند كه كاركنانشان نسبت به سازمان وفادارند. وفاداري به سازمان مرحله‌اي بالاتر از انجام وظايف سازماني است و كاركنان ساعي بايد اين حس وفاداري را در ساير كاركنان تقويت كنند.

وي ادامه داد: در انتخاب كاركنان ساعي شاخص‌ها و معيارهاي مختلفي دخيل بوده‌اند و ما تمام تلاش خود را بكار برديم كه كامل ترين شاخص‌ها را براي انتخاب افراد نمونه سازمان انتخاب كنيم.

بنا بر اين گزارش، كاركنان شركت خدمات فني رنا در پايان هر سال بر اساس معيارها و شاخص‌هاي معيني ارزيابي مي‌شوند و از ميان آنان ده  نفر از افرادي كه بالاترين امتياز را كسب كرده باشند به عنوان كاركنان ساعي مورد تشويق قرار مي‌گيرند. در سال 96 نيز آقايان يعقوب فتاح در كيفيت و دقت در انجام كار، ، حسن كاشي در مسوليت پذيري و پشتكار،  رضا عليزاده در خلاقيت و ابتكار، مسعود امين زاده در رعايت اصول 5S و ايمني و بهداشت در محيط كار، يعقوب شريفي در كاهش هزينه ها ، حسين سبحاني در تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري ، محسن عبدالوند در همكاري و مشاركت در كار تيمي و گروهي  و خانم ها سارا تقديري در قدرت فراگيري و انتقال معلومات، نسترن كياني مهر در كيفيت و سرعت در انجام كار و صدف دادور در تلاش و درك اولويت ها به عنوان كاركنان ساعي شركت خدمات فني رنا مورد تقدير و تشويق قرار گرفتند.بازگشت