بازگشت

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت خدمات فني رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش ارتباطات؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا (سهامی خاص) و مجمع فوق العاده با حضور صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 تشکیل شد.

بر اساس این گزارش؛ در مجمع فوق العاده، گزارش توجیهی افزایش سرمایه ( ماده 141 قانون تجارت) و اصلاح بند 5 اساسنامه شرکت به تصویب رسید.

در ادامه این گزارش آمده است؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا که با حضور سهامداران برگزار شد ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفندماه1396 به استماع حاضرین در جلسه رسید و مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این مجمع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 96 قرائت شد و برنامه های سال 97 تشریح گردید.

 

 بازگشت