بازگشت

انبار ها ؛ زیر ساخت مهم رنا در تحقق برنامه های تجاری سازی قطعات

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش ارتباطات؛ سرپرست مدیریت انبارها شرکت خدمات فنی رنا با بیان اینکه در راستای تحقق استراتژی های جدید رنا گام های مثبتی در انبار های شرکت برداشته شده است افزود: انبار های رنا در تحقق برنامه های تجاری سازی قطعات بعنوان يك زيرساخت مهم مورد توجه قرار گرفته است.

فرازی گفت : تفکیک و جداسازی فیزیکی انبار قطعات خدماتی و تجاری , تجهیز و بازسازی فضای انبار تجاری و جانمايي و بازسازي واحدهای  دريافت، بسته بندي و ارسال در فاز اول صورت پذیرفته است. و با برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی قطعات با بسته بندی جدید به شبکه نمایندگیها توزیع می گردد.

سرپرست مدیریت انبارها شرکت خدمات فنی رنا با اشاره به برنامه ریز های صورت گرفته در راستای اجراي كامل فرآيند انبار گفت: بازسازي انبار قطعات خدماتي، ساماندهي كليه قطعات موجود در انبار خدماتي  با رويكرد 3C ، نهادينه سازي اصول 5S ، ساماندهي ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در انبار ،پیاده سازی سیستم خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی خدمات انبارداری ، ايجاد سيستم هاي رديابي جهت پيگيري وضعيت محموله از نقطه مبداء تا مقصد، ارائه سرويس تحويل محموله در محل نمايندگي ها در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: تمامي فعاليت هاي در حال اجرا و برنامه ريزي شده كه مي تواند منجر به يك كارموفق شود نتيجه و حاصل يك كارتيمي مي باشد كه اين موضوع در شركت رنا  با همكاري و دلسوزي كليه همكاران شكل گرفته است . اميدوارم همين روند رو به رشد شركت رنا ادامه داشته باشد.

 

 بازگشت