بازگشت

نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا دیزل زیر ذره بین نظارتی مدیران سایپا دیزل و رنا

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ مدیران عامل دوشرکت سایپا دیزل و رنا در ادامه بازدید های دوره ای از استانهای مختلف کشور، بعد از شهرهای مشهد، اصفهان،شهرضا، شیراز، تبریز،مرند، قزوین و آذرشهر امروز بهمراه جمعی از مدیران ارشد خود از نمایندگیهای سایپا دیزل در شهر اردبیل بازدید کردند.بازگشت