بازگشت

مدیر شبکه و آموزش نمایندگیهای شرکت خدمات فنی رنا : ارزيابي و نظارت بر شبكه نمايندگي‌ها با رويكرد افزايش رضايت مشتري

موضوع: اخبار داخلی رنا

مدير شبکه و آموزش نمایندگیهای شرکت خدمات فنی رنا گفت: ارزيابي و نظارت بر رفتار شبكه نمايندگي‌ها در حوزه خدمات پس از فروش و فروش با رويكرد افزايش رضايت مشتريان انجام مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي خدمات فنی رنا، بابک صادقی با اشاره به انجام بازديدهاي نظارتي دوره اي از شبكه نمايندگي‌هاي رنا ، اظهار داشت: هدف نهايي ما از نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مرتبط با خدمات پس از فروش در شبكه نمايندگي‌ها، افزايش رضايت مشتريان است كه در اين فرآيند بر عوامل موثر در رضايت مشتري همچون ارائه خدمات با كيفيت و با سرعت نظارت مي‌كنيم.

وي ادامه داد: از سوي ديگر با همكاري معاونت فروش و بازاريابي سايپادیزل بر اقدامات نمايندگي‌ها در زمينه فروش خودرو نيز نظارت داريم و در اين خصوص به شكايت‌هاي مرتبط رسيدگي مي‌كنيم.

مدير شبکه و آموزش نمایندگیها افزود: بازديدهاي نظارتي از شبكه نمايندگي‌ها در طول سال برگزار مي‌شود اما اين نظارت به تنهايي كافي نيست و بايد با انجام اقدامات اصلاحي نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقويت شوند. به همين منظور پس از اتمام يك دوره بازديد ، با تعريف كردن برنامه اقدام اصلاحي در صدد افزايش كيفيت خدمات هستيم. از سوي ديگر با موارد مغاير مطابق با دستورالعمل رفتاري شبكه برخورد خواهد شد.

صادقی تاكيد كرد: ما از طريق بازديدهاي دوره‌اي قطعا بر رفتار شبكه نظارت داريم و بعضا اقدامات تكميلي را در جهت كمك به نمايندگي انجام مي‌دهيم. در نهايت موضوع نمايندگي‌هايي كه نتوانند مغايرت‌هاي اعلام شده را رفع كنند و در جهت بهبود مستمر و افزايش كيفيت خدمات حركت نكنند در كميسيون اعطا و لغو بررسي و درباره آنها تصميم‌گيري مي‌شود.

 بازگشت