بازگشت

فراخوان برگزاری دوره آموزشی ویژه تعمیرکاران آزاد در شهر کرمان

موضوع: ویژهبدینوسیله از علاقه مندان دعوت به عمل می آید در دوره آموزشی موتور  و گیربکس و آشنایی با قطعات اصلی شرکت خدمات فنی رنا با حضور مدرس بین المللی آموزش شرکت نمایید.شایان ذکر است گواهینامه آموزشی به شرکت کنندگان در پایان دوره اعطا می گردد.
 
زمان : چهارشنبه 10 /11/97                       ساعت 10 الی 13
مکان : هتل ایرانگردی
 آدرس:بلوارجمهوری، جنب میراث فرهنگی


بازگشت