بازگشت

تمدید گواهينامه های استاندارد شركت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش ارتباطات؛ ممیزان ارشد شركت TUV NORD آلمان پس از انجام مميزي بار ديگر بر استانداردهاي شركت خدمات فنی رنا مهر تاييد زدند.

نرگس عسگری رئیس اداره طرح و برنامه و سیستمها  ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فرآيند اين مميزي، گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت و سيستم مديريت فرآیند آموزش ،گواهینامه های ‏فرآیند رسیدگی به شکایات و  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی تمديد اعتبار شد.

وی افزود: هر سازمانی برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرصه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند، لازمه هر سازمان می باشد.

 عسگری ادامه داد: هدف از اجرای ممیزی تحقق یافتن اهداف سازمان بر مبنای انطباق با الزامات استانداردهای سازمان، وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها، انجام اقدامات  پیشگیرانه ، بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان ، رضایت کارکنان و مشتریان،  صرفه جویی در هزینه و زمان و بهبود مستمر دانستند.

رئیس اداره طرح و برنامه و سیستمها ضمن بیان مطلب فوق گفت ؛ در جلسه اختتامیه فرآیند ممیزی،  که با حضورسر ممیز  و ممیزان   شرکت توف نورد، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت خدمات فنی رنا برگزار گردید، سرممیز رسمی شركتTUV NORD   ضمن تقدیر از رویکرد اثربخش و متفاوت شرکت خدمات فنی رنا در قبال رعایت الزامات استانداردهای بینالمللی2015: ISO9001 ،ISO 14001:2015 ،  ISO10015، ISO10002 و OHSAS18001 و ISO 10015  و 5s  این مجموعه را حائز شرایط لازم تمدید گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  دانست.

 بازگشت