بازگشت

اطلاعیه تعطیلی تعمیرگاه مرکزی

موضوع: ویژهبه اطلاع مشتریان محترم می رساند تعمیرگاه مرکزی شرکت خدمات فنی رنا به علت بازسازی تا تاریخ 98/01/25 تعطیل می باشد.
 لطفا در صورت نیاز به خدمات خودرو به شبکه نمایندگی های مجاز این شرکت مراجعه فرمایید.


بازگشت