بازگشت

انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی،معاینات پزشکی افراد شاغل هر سال در شرکت خدمات فنی رنا برگزار می گردد.

سعید خشتکاری سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی ازکار  انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل میباشد.

وی هدف از انجام آزمایشات دوره ای را تشخیص و درمان به موقع بیماریها و عوارض ناشی از کار دانست و گفت: معاینات ادواری در واقع حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام دارد . چنانچه اولین علائم بروز بیماریها اعم از شغلی و غیر شغلی  نمایان شود طی انجام معاینات ادواری میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغل را تضمین کرد. همچنین توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار درافراد بیمار،  جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیر دار و  انجام مطالعات و کارهای پژوهشی برروی عوامل زیان آور محیط کار از دیگر اهداف این آزمایشات می باشد.

خشتکاری در پایان گفت: تمامی مدارک معاینات ادواری در فرم مخصوصی که مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد ثبت و در پرونده فرد بایگانی میگردد.

 

 بازگشت