بازگشت

تدوین برنامه و بودجه شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ پيرو سياستهاي كلي شرکت خدمات فنی رنا و رسیدن به اهداف عالی سازمان سیر تکوین برنامه عملياتي تدوین شد.

امیر حسینی مدیر برنامه ریزی شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فروق افزود: هدف از تدوین برنامه بودجه، ايجاد هماهنگي و انسجام در فعاليتهاي انجام شده ، شفاف سازي و ارزيابي و تحقق فعاليتهاي، حركت از بودجه محوري به سمت برنامه محوري در جهت تخصيص بهينه منابع فراهم آوردن امكان تحليل ساختار بودجه می باشد.

وی در ادامه گفت: تمامی فعالیت های شرکت خدمات فنی رنا اعم از سفارش گذاری قطعات در دو بخش داخلی و خارجی، پروژه های عمرانی، تخصیص بودجه، تبلیغات و ... لحاظ گردیده است و تمامی اقدامات بر حول محور این برنامه تدوین گردیده است.

حسینی ادامه داد: در سال جاری با توجه به رویکرد شرکت خدمات فنی رنا در خصوص افزایش سهم بازار قطعات، با شناسایی منابع تامین کنندگان قطعات داخلی و خارجی، سفارش گذاری به طور جامع و کامل انجام شده است.

وی تشریح کرد:  تامین قطعات و لوازم یدکی از موضوعاتی است که در سازمان های خدمات پس از فروش حائز اهمیت است چرا که ارائه سرویس مطلوب تنها در گرو موضوعاتی از قبیل منابع انسانی ، دانش، تخصص و منابع مالی نمی باشد و اگر تامین قطعات یدکی به درستی انجام نپذیرد خدمات رسانی مخاطبین بازار با اخلال همراه بوده و این خود بستر نارضایتی را بوجود می آورد  . از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و مشکلات بوجود آمده در تامین قطعات اروپایی، با تامین قطعات تامین کننده شرکت مادر درصدد افزایش رضایت مشتریان هستیم.

مدیر برنامه ریزی شرکت خدمات فنی رنا ادامه داد: در بخش قطعات آسیایی، ضمن سفارشگذاری از شرکت های مادر ، سفارش ساخت قطعات  با کیفیت در داخل کشور و با استفاده از پتانسیل قطعه سازان بومی صورت می گیرد.

 وی در پایان گفت: به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان در صورت شرایط اضطراری، قطعات از سایر منابع تامین و در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

 بازگشت