بازگشت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فني رنا (سهامی خاص) با حضور صاحبان سهام تشکیل شد.

 بر اساس این گزارش؛ پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 29/12/97 و همچنین گزارش فعالیته هیئت مدیره در سال مورد گزارش، به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه رسید.

در پایان ، شركت حسابرسي داریا روش به عنوان حسابرس  و بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی برای سال 98  انتخاب شدند.

 بازگشت