بازگشت

برگزاری جلسات توریع و معارفه در شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا در احکامی جداگانه روسای بازرسی و حقوقی و همچنین مشاور مدیر عامل را منصوب کردند.

طی مراسمی و با حضور مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا و قائم مقام های ایشان و همچنین مدیر بازرسی گروه خودرو سازی سایپا مراسم تودیع  جناب آقای حسینی امامی و معارفه جناب آقای شکرخند با حفظ سمت به عنوان رئیس بازرسی برگزار شد.همچنین مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا طی احکامی جداگانه آقای فرجی را به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه بازرگانی و آقای دبیرزاده را به عنوان رئیس اداره حقوقی منصوب کردند.

همچنین در جلسه ای دیگر مراسم تودیع مهندس احسانی مدیر شبکه و آموزش نمایندگی ها برگزار شد و از زحمات ایشان در دوران حضور در شرکت خدمات فنی رنا قدردانی به عمل آمد.بازگشت