بازگشت

مدیر بازاریابی و فروش شرکت خدمات فنی رنا منصوب شد.

موضوع: اخبار داخلی رناطی حکمی از سوی مدیر عامل محترم شرکت خدمات فنی رنا مهندس سعید محمودی به عنوان مدیر بازاریابی و فروش شرکت خدمات فنی رنا منصوب شدند.بازگشت