بازگشت

انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی،معاینات پزشکی افراد شاغل هر سال در شرکت خدمات فنی رنا برگزار می گردد.

مسعود ایمن ارجستان قائم مقام مدیر مالی و اداری شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی ازکار انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل میباشد.

وی هدف از انجام آزمایشات دوره ای را تشخیص و درمان به موقع بیماریها و عوارض ناشی از کار دانست و گفت: معاینات ادواری در واقع حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام دارد . چنانچه اولین علائم بروز بیماریها اعم از شغلی و غیر شغلی  نمایان شود طی انجام معاینات ادواری میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغل را تضمین کرد. همچنین توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار درافراد بیمار،  جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیر دار و  انجام مطالعات و کارهای پژوهشی برروی عوامل زیان آور محیط کار از دیگر اهداف این آزمایشات می باشد.

قائم مقام مدیر مالی و اداری شرکت خدمات فنی رنا در پایان گفت: معاینات ادواری زمانی سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکی دارای مهارت و تجربه کافی در زمینه طب کار انجام گیرد. با اتمام مرحله انجام معاینات و آزمایشات ، بررسی نتایج آزمایشات و تحلیل معاینات توسط گروه پزشکی اجرا و موارد قابل استناد به واحدهای مربوطه جهت بررسیهای لازم گزارش می شود.

 بازگشت