بازگشت

مدیر فناوری اطلاعات شرکت خدمات فنی رنا منصوب شد.

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا طی حکمی آقای مهندس سلیمی را به عنوان مدیر فناوری اطلاعات منصوب کردند.

گفتنی است مهندس سلیمی با بیش از27 سال سابقه در حوزه IT در گروه خودروسازی سایپا فعالیت می نمودند.

متن حکم انتصاب مدیر جدید فناوری اطلاعات شرکت خدمات فنی رنا به شرح زیر است:

نظر به شایستگی و سوابق ارزنده شما ، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان” مدیر فناوری اطلاعات“ منصوب می گردید.

امید است با اتکال به ایزد منان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

 بازگشت