بازگشت

تقدیر از کارکنان مشارکت کننده در نظام پیشنهادات

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ به منظور استمرار و تداوم ویژگی نشاط آفرینی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات با حضور مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا برگزار شد.

دبیر نظام پیشنهادات شرکت خدمات فنی رنا ضمن ابراز رضایت از مشارکت کارکنان گفت: هدف از اجرای سیستم نظام پیشنهادات حرکت به سوی تعالی و بهبود فرآیندهای کاری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف منابع، ارتقای روحیه مشارکت فردی، شناسایی افراد خلاق و ایجاد بستر مناسب در راستای تبلور خلاقیت و استعدادهای کارکنان با اعتقاد به ضرورت بهره‌گیری نظام‌مند از توانایی‌های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی می‌باشد. همچنین دستیابی به ايده‌هاي جديد و گسترش ابداع و نوآوري در سازمان با تأكيد بر دانش و خلاقيت از دیگر اهداف استقرار این سیستم می باشد.

بر اساس این گزارش پیشنهادات واصله همکاران در کمیته های تخصصی و کمیته عالی نظام پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و از بین پیشنهادات ارائه شده، پیشنهاد همکاران واحد برنامه ریزی و انبارها در خصوص تغییر و اصلاح بسته بندی قطعات تجاری که صرفه اقتصادی حدود 7 میلیار ریالی در برداشته است به عنوان پیشنهاد برتر انتخاب شد.

بر همین اساس ضمن تقدیر از همه مشارکت کنندگان به آقایان کیانی، اصغری، جعفری، حسینی، تسبیحی، فرهمند، شاهین‌فر و کارگر به عنوان پیشنهاد دهنده برتر پاداش اهدا گردید.

 بازگشت