بازگشت

انجام عملیات انبارگردانی شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ فرآیند انبارگردانی منتهی به پایان دوره سال 1400 با بهبود حداکثری نسبت به سنوات گذشته و با حضور حسابرسان مستقل و ناظرین داخلی انجام پذیرفت.

مدیر مالی و اداری شرکت خدمات فنی رنا به عنوان مسئول هماهنگ کننده پروسه انبارگردانی ضمن تایید مطلب فوق افزود: به حداقل رسیدن میزان مغایرت موجودی و کاهش چشمگیر آن در خصوص مدت زمان و تعداد نیروی عملیاتی بکار گرفته شده در فرایند انبارگردانی یکی از مهمترین دستاوردهای انبارگردانی پایان دوره سال 1400 بوده است.

مهندس شکرخند ضمن اشاره به تعداد اقلام موجودی انبارهای این شرکت که بالغ بر24.000 ردیف کالا بوده است گفت: با توجه به الزام شمارش صددرصدی کلیه موجودی کالا و قطعات به منظور اهمیت موجودی کالا و انعکاس وتاثیر قابل ملاحظه آن در وضعیت صورتهای مالی، انجام این امر مستلزم صرف زمان و بهره گیری از نیروی انسانی بیشتر بود که منجر به افزایش هزینه پروسه انبارگردانی و همچنین معضلات عدیده ای در فرایند ورود , خروج و فروش قطعات در شبکه میگردید. لذا با توجه به بهبود شرایط و رفع ایرادات ‏رایتدی که منجر به هزینه های قابل توجهی برای شرکت می باشد و براساس اقدامات انجام شده از قبیل سفارش گذاری اقتصادی و بهینه (بر مبنای نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی), چیدمان صحیح استاندارد و قابل شمارش , بسته بندی و دسته بندی قطعات به لحاظ ماهیت و حجم , الصاق مشخصات کامل بر روی کالا  و جانمایی کالاها بر اساس استانداردهای تعریف شده در انبار و کنترلهای سیستمی جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه مغایرت موجودی طی دوره و در نهایت اقدامات مذکور موجب گردید تا شاخصهای قابل ملاحظه در انبارگردانی از قبیل , تعداد نیروی انسانی و مدت زمان انبار گردانی ، اطمینان کامل مدیریت از نحوه شمارش موجودی مواجه گردد .

وی در ادامه گفت: انبارگردانی منتهی به پایان دوره سال 1400  در این شرکت طی 2 روز به انجام رسید و این موضوع موجب گردید هیچ گونه وقفه در امر توزیع قطعات صورت نپذیرفته و از اولین روز کاری در سال جدید عملیات فروش قطعات و توزیع آن در شبکه نمایندگی در سطح کشور ضمن رعایت رویه‌های داخلی صورت پذیرد.

مهندس شکرخند در خاتمه به مقایسه عملکرد انبارگردانی شرکت رنا در سال های گذشته پرداخت و گفت: میزان مغایرت تعدادی و مقداری قطعات وکالاها کاهش قابل توجهی داشته و برای اولین بار موجودی روانکارهای شرکت مغایرت صفر داشته است.بازگشت