شرایط درخواست اخذ فروشگاه مجاز

ضوابط پذیرش فروشگاههای مجاز

 

1-متقاضیان فروشگاههای مجاز می بایست دارای شرایط و امکانات ذیل جهت دریافت امتیاز فروشگاه مجاز باشند:

 

    1/1-شایستگی،حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری.

    2/1-حداقل مساحت فروشگاه باید برابر 30 مترمربع ودهنه فروشگاه نیز کمتر از 4 متر نباشد.

    تبصره1:درصورتیکه فروشگاه در بورس لوازم یدکی قرار داشته باشد مساحت فروشگاه نباید کمتر از 15 متر مربع و دهنه آن کمتر از 2.5 متر باشد.

   تبصره2: در صورتیکه فروشگاه دارای مساحت استاندارد باشد و دهنه فروشگاه کمتر از 4 متر باشد بنا به نظر کارشناس و تصویب کمیسیون،اعطای امتیاز انجام می گیرد.

   3/1-متقاضی باید دارای پروانه کسب و حداقل سه سال سابقه کار فروش لوازم یدکی با تائید اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو باشد.

   4/1-حداقل تحصیلات متقاضی می بایست معادل دیپلم باشد.

   تبصره3:در صورت نداشتن مدرک دیپلم می بایست یکنفر دارای مدرک دیپلم آشنا به کامپیوتر استخدام و به شرکت معرفی نماید.

   5/1-متقاضی باید در نزدیک فروشگاه خود حداقل 20 متر مربع انباری داشته باشد(انباری،بالکن و یا زیر زمین)