كنترل كيفيت خدمات :

شركت خدمات فني رنا با توجه به استانداردها و الزامات خودرو ساز مادر ، استانداردهاي ملي و با همكاري سازمان استاندارد ، تلاش بر حفظ و افزايش هر چه بيشتر كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان مي نمايد . در این راستا ، با بهره گيري از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 , استاندارد زیست محیطی ISO14001:2004 , خطوط راهنماي سيستم مديريت رسيدگي به شكايات مبتني بر استاندارد ISO10002-2004 و  راهنماي مديريت كيفيت آموزش مبتني بر استاندارد ISO10015 ، تقويت فرآيندهاي مرتبط با رسيدگي به شكايات مشتريان و همچنين اجراي اثر بخش دوره هاي آموزشي را مد نظر داشته و با حركت در راستاي اخذ استاندارد ISO10004 افزايش هر چه بيشتر رضايت مشتريان خود را هدف قرار داده است . تا در مجموع بهبود مستمر در کیفیت خدمات را حاصل نماید . شايان ذكر است مجموعه رنا با استقرار  استانداردهاي ISO9001 و ISO14001 در 50 درصد از نمايندگيهاي مجاز و در برنامه قرار دادن  هدف 70 درصدي اين شاخص تا انتهای سال 91 به همراه شاخص هاي ديگر كنترلي ، تلاش در حفظ وضعيت موجود و افزايش كيفيت خدمات را داشته ، تا ماموریت خود را " مطمئن‌ترين شركت خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين در منطقه " انجام نمايد .