تماس با تعمیرگاه مرکزی

تلفن: 9-44987510 021

تلفن گويا: 44907671 021

نشانی: كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج