تماس با دفتر مرکزی

تلفن:  19-44987510 021

تلفن امور مشتریان: 44987680 021

تلفن امداد خودرو: 44907675-44907676-44987426-44987428 

نشانی: كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج،جنب کفش بلا

صندوق پستي: 13895-313

نمابر:021 44992844

پست الکترونیک: info@rena.ir