شرایط عمومی گارانتی :

تعريف گارانتی:

واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می‌شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشی از کيفيت نامطلوب محصول خود يا شرايط خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض قطعات بر عهده می‌گيرد. در اين حالت هزينه‌های تحميل شده بر عهده توليد کننده محصول است. (به صورت کلی هرگونه عیبی که مالك خودرو و يا عوامل خارجي در بروز خرابی نقشی نداشته باشد، جزء این تعریف قرار می‌گیرد.)

شرکت خدمات فنی رنا بر پايه اين تعريف مسئوليت رفع هرگونه ايراد ناشی از کيفيت نامطلوب مواد اوليه، توليد و مونتاژ محصولات شرکت سايپا ديزل را، اعم از محصولات وارداتي و توليدي با تـوجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه ضمانتنامه خودرو و اين راهنما و بخشنامه های متعاقب برعهده می‌گيرد.

تعریف وارانتی:

تمامی خدماتی که در دوره گارانتی به مشتری داده می‌شود در دوره وارانتی نیز وجود دارد و تنها تفاوت آن با گارانتی در اين است که در دوره وارانتی هزینه خدمات انجام شده توسط مشتری پرداخت می‌گردد.

حدود پوشش گارانتی:

تعهدات گارانتي شرکت خدمات فنی رنا شامل هزینه اجرت کار (دستمزد) تعویض یا تعمیر قطعات، قیمت قطعات تعویضی و هزینه های جانبی (خدمات خارج از تعمیرگاه) می‌باشد.

ب) تعويض قطعات مي‌بايست مطابق با مارك و نوع قطعاتي باشد كه از طرف كارخانه سايپا ديزل روي خودرو نصب شده باشد.

پ) تعويض قطعات و مجموعه‌ها تنها در صورت عدم امكان تعمير آنها ميسر مي‌باشد

ث) رنگ خودرو در مواردي نظير متورم شدن، پوسته شدن، ترك خوردن، رنگ پريدگي يا لكه كردن به دليل عدم كيفيت مناسب توسط شركت سايپا ديزل به مدت 18 ماه از تاريخ تحويل خودرو ضمانت مي‌گردد.

خ) هرگونه تغيير در ماهيت فيزيكي قطعات خودرو موجب خارج شدن آن قطعه از شرايط گارانتي مي‌گردد.