فوتون

شرکت خدمات فنی رنا بعنوان ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات تولیدی  شرکت سایپا دیزل وظیفه خدمات رسانی به محصولات شرکت  فوتون  چین را در ایران  بر عهده دارد. ارائه خدمات به محصولات فوتون در ایران در سال 2007 با کامیونت فوتون (OLLIN)  آغاز شد. و در حال حاضر نیز شرکت خدمات فنی رنا با همکاری شرکت فوتون خدمات رسانی به  کامیونت الوند ( 4/5 و 6و 5/6 و8تن)  را در دستور کار خود دارد.

آدرس وب سایت شرکت فوتون: http://www.foton-global.com