گارانتی قطعات

گارانتی قطعات

كليم قطعه يدكي Spare Part Claim:

در راستاي رضايتمندي مشتريان و افزايش سهم بازار قطعات يدكي شركت خدمات فني رنا اقدام به ارائه گارانتي قطعات يدكي به مشتريان نموده است. اين نوع كليم براي گروه ولوو، الوند و دانگ فنگ صادق مي‌باشد و متعلق به خودروهايي است كه از گارانتي خارج شده باشد. لذا درصورتيكه مالك خودرو قطعه يدكي مورد نياز را از شبكه نمايندگي‌ها و يا فروشگاه‌هاي مجاز شركت خدمات فني رنا خريداري و تعويض نموده و هزينه آن را نیز پرداخت نماید، آن قطعه از زمان تعويض به مدت 9 ماه یا 10000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) توسط شركت خدمات رنا مشمول شرايط گارانتي قطعه مي‌گردد.

*کلیه قطعات خريداری شده در صورت پرداخت هزينه فاکتور توسط مشتری، به مدت 9 ماه از تاريخ فاکتور یا 10000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) دارای گارانتی عملکردي بوده و کلیه شرايط و ضوابط گارانتی قطعات يدکی، دقیقاً مطابق با شرايط و ضوابط گارانتی مندرج در دفترچه ضمانت و راهنمای خودرو می‌باشد.

 

* قطعات و مواد مصرفی )نظیر روانکارها، فیلترها، خنک کننده ها، لامپ ها، فیوزها، تیغه برف پاک کن، صفحه کلاچ، لنت ترمز، مواد شیمیايي، قطعات بدنه و قطعاتي كه از شرکت خدمات فنی رنا تهیه نشده‌اند شامل گارانتی قطعه يدكي نمی‌شود.

 

*درصورتيكه قطعات يدكي از نمايندگان مجاز خدمات پس از فروش خريداري شده باشد مشتريان جهت برخورداری از مزايای گارانتی قطعات يدکی خريداری شده، می توانند با داشتن اصل فاکتور به تمامي نمايندگی‌های مجاز شبکه خدمات پس از فروش رنا مراجعه نمايند