تعهدات شرکت رنا به جامعه

شرکت رنا تعامل با جامعه را به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی شرکت و عامل مهم در توسعه و رشد پایدار، هموار مد نظر داشته و نظرات و انتظارات جامعه را از طریق روش های مختلفی نظیر، برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان جامعه (سازمان ها و نهادهای مختلف)، برقراری ارتباط رسمی از طریق مکاتبات مختلف و گردآوری اخبار، اطلاعات و آمار مرتبط با نیازهای جامعه، درک می نماید.
از جمله پاسخ های مرتبط با جامعه در خصوص برداشت جامعه به فعالیت های شرکت، می توان به پاسخ همسایگان شرکت رنا، (که درپی مکاتبه رسمی و درخواست جهت اخذ برداشت ایشان انجام شد)، از جمله شرکت بازرگانی پارس شید، شرکت بلا و شرکت پارس خزر، در خصوص عدم وجود مسائل زیست محیطی و رضایت کامل از حسن همجواری شرکت رنا، اشاره نمود.
شركت خدمات فني رنا جهت آگاه نمودن جامعه از خدمات و وظايف خود، اقدام به اطلاع رساني از طريق رسانه هاي مختلف از جمله: صدا وسيما،نشريات تخصصي و سايت شركت مي نمايد.
همچنين همكاري با جامعه از طريق آموزش هاي حین کار و کار آموزی به عنوان یکی دیگر از رویکردهای شرکت در این زمینه از طریق دانشگاه جامع علمی و کاربردی و نیز جذب کارآموز، برنامه ریزی و اجرا می گردد.
درراستاي ارتباط با محيط هاي علمي ، پژوهشي و دانشگاهي و استفاده از مقالات به روز،  شركت رنا يكي از حاميان ويژه در سومين همايش مهندسين صنايع دانشگاه آزاد اسلامي معرفي شده است