بازرسی کنترل قطعات

بازرسی کنترل قطعات

اداره كنترل كيفت شرکت خدمات فنی رنا با بهره گيري از كارشناسان مجرب ، در بدو ورود قطعات به شركت مطابق با استاندارد هاي بازرسي اقدام به نمونه گيري و ارزيابي محموله هاي ورودي مي نمايد و در صورت تائيد كيفي قطعات اجازه ورود به انبار را صادر مينمايد.

اداره كيفيت بصورت ادرواري اقدام به بازديد از قطعات انبار مينمايد و شرايط كيفي و انبارش اقلام موجود در انبار را مورد بازديد قرار مي دهد و در صورت عدم تائيد اقدام به خارج نمودن اقلام فوق از موجودي انبار مينمايد.كليه كنترل هاي مذكور در هنگام خروج قطعات نيز مجددا انجام مي پذيرد تا اطمينان كامل از صحت قطعات ارسالي به مشتري حاصل گردد.

در صورتيكه شركت خدمات فني رنا در قالب پروژه برند 2 اقدام به تهيه قطعات و لوازم يدكي از شركت هاي داخلي و يا برندهاي معتبر خارجي نمايد ابتدا كليه مدارك فني بهمراه نمونه قطعات جهت انجام تست مونتاژ و عملكرد از سوي تامين كنندگان به اين واحد ارسال مي گردد . در صورت تائيد نمونه اوليه واحد كيفيت اقدام به صدور تائيديه جهت خريد محدود قطعات مي نمايد كه مجددا قطعات مذكور از نظر عملكردي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد اقدام به تائيد نهائي قطعات جهت خريد محموله انبوه مينمايد.

این شركت جهت انجام خدمات آزمايشگاهي از آزمايشگا ههاي معتبر و مورد تائيد سازمان استاندارد استفاده مينمايد.