مديرعامل شرکت خدمات فني رنا منصوب شد

1401/07/04 / توسط روابط عمومی رنا

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، سهراب علی جانی به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا منصوب شد.