ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/11/24
به گزارش روابط عمومی؛ ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر اساس مدل بازنگری شده 4ds با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ، روسا و جمعی از کارشناسان حوزه منابع انسانی از سوی تیم ارزیابی گروه خودروسازی سایپا برگزار گردید .

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شاخص های شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/10/23
به گزارش روابط عمومی؛ دوره آموزشی مدل تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با حضور مدرس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) برگزار شد.

برگزاری مشترک مانور آتش نشانی سازمان آتش نشانی تهران و شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/10/15
واحد آتش نشانی شرکت خدمات فنی رنا طی هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی تهران نسبت به برگزاری مانور آتش نشانی اقدام کردند.

نشست هم اندیشی شرکت خدمات فنی رنا با نمایندگی های منتخب

اخبار داخلی رنا
1398/09/05
شرکت خدمات فنی رنا در راستای بررسی و عارضه یابی مشکلات شبکه نمایندگی ها، بررسی راهکارهای توسعه کسب و کار از طریق مشارکت شبکه، اقدام به برگزاری جلسه صمیمانه با نمایندگی های منتخب نمود.