سهراب علی جانی

سهراب علی جانی

مدیرعامل
 محمدرضا عسگری مورودی

محمدرضا عسگری مورودی

قائم مقام مدیرعامل در حوزه بازرگانی وعضو موظف هئیت مدیره
عباس صفری

عباس صفری

قائم مقام مدیر عامل در حوزه خدمات پس از فروش
ایرج حسینی پژوه

ایرج حسینی پژوه

قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش
محمدرضا مهری

محمدرضا مهری

مدیر شبکه و آموزش
محمد مهرابی

محمد مهرابی

مدیر فنی و گارانتی
سعید کیانی

سعید کیانی

مدیر تعمیرگاه مرکزی
امیر حسینی

امیر حسینی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
سعید نوری

سعید نوری

مدیر تضمین کیفیت
احمد سلیمی سیبنی

احمد سلیمی سیبنی

مدیر فن آوری اطلاعات
مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

مدیر تامین
علیرضا الیکایی

علیرضا الیکایی

مدیر بازاریابی و فروش
امیر زیدی نژاد

امیر زیدی نژاد

مدیر حراست
رحیم صدری

رحیم صدری

مدیر مالی و اداری