سهراب علی جانی

سهراب علی جانی

مدیرعامل
عسگری

عسگری

عضو موظف هئیت مدیره
عباس صفری

عباس صفری

قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازرگانی
احمد سلیمی سیبنی

احمد سلیمی سیبنی

مدیر فن آوری اطلاعات
رحیم صدری

رحیم صدری

مدیر مالی و اداری
امیر حسینی

امیر حسینی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
سعید نوری

سعید نوری

مدیر تضمین کیفیت
مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

مدیر تامین
محمد مهرابی

محمد مهرابی

مدیر فنی و گارانتی
محمدرضا مهری

محمدرضا مهری

مدیر شبکه و آموزش
امیر زیدی نژاد

امیر زیدی نژاد

مدیر حراست
علیرضا الیکایی

علیرضا الیکایی

مدیر بازاریابی و فروش
عباس کرمی

عباس کرمی

رئیس دفتر حقوقی و قراردادها
سعید کیانی

سعید کیانی

مدیر تعمیرگاه مرکزی