مجید فتح الهی مدنی

مجید فتح الهی مدنی

سرپرست شرکت خدمات فنی رنا
 محمدرضا عسگری مورودی

محمدرضا عسگری مورودی

عضو موظف هئیت مدیره
غلامرضا فلاحی پیروز

غلامرضا فلاحی پیروز

قائم مقام مدیرعامل در حوزه بازرگانی
محمود مددی

محمود مددی

قائم مقام مدیرعامل در حوزه مالی
سعید کیانی

سعید کیانی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه خدمات پس از فروش
محمدرضا مهری

محمدرضا مهری

مدیر تضمین کیفیت
محمد مهرابی

محمد مهرابی

مدیر فنی و گارانتی
امیر حسینی

امیر حسینی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
مهدی شفیعی

مهدی شفیعی

سرپرست مدیریت حراست
مهدی نوبری

مهدی نوبری

مدیر فن آوری اطلاعات
رحیم صدری

رحیم صدری

مدیر مالی
ابوالفضل محمد زکی

ابوالفضل محمد زکی

سرپرست مدیریت شبکه و آموزش
پریا شهبازی

پریا شهبازی

سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
بهنام غلامی

بهنام غلامی

سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش
حمیدرضا برومند

حمیدرضا برومند

سرپرست مدیریت تامین