سهراب علی جانی

سهراب علی جانی

مدیرعامل
 محمدرضا عسگری مورودی

محمدرضا عسگری مورودی

قائم مقام مدیرعامل در حوزه بازرگانی وعضو موظف هئیت مدیره
عباس صفری

عباس صفری

قائم مقام مدیر عامل در امور اداری
ایرج حسینی پژوه

ایرج حسینی پژوه

قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش
سعید کیانی

سعید کیانی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه خدمات پس از فروش
محمدرضا مهری

محمدرضا مهری

مدیر تضمین کیفیت
محمد مهرابی

محمد مهرابی

مدیر فنی و گارانتی
امیر حسینی

امیر حسینی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
سعید نوری

سعید نوری

مدیر شبکه و آموزش
مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

مدیر تامین
علیرضا الیکایی

علیرضا الیکایی

مدیر بازاریابی و فروش
مهدی شفیعی

مهدی شفیعی

سرپرست مدیریت حراست
رحیم صدری

رحیم صدری

مدیر مالی
حسین عامری خواه

حسین عامری خواه

مدیریت اداری و پشتیبانی