Post image

Volvo FH با I-Save کارآمدتر مي شود و تا 10 درصد در مصرف سوخت صرفه جويي مي کند

1401/09/14 / توسط روابط عمومی رنا

ولووFHبا I-Save می تواند هزینه سوخت را در مقایسه با کامیون فاقد این تجهیز در موتور 13 لیتری معمولی ولوو کاهش دهد که این امر توسط آزمایش های مستقل و همچنین تجربه مشتریان تایید شده است.

ادامه مطلب