رفع تعرض و حذف ماليات 110 ميليارد ريالي شرکت خدمات فني رنا

1402/07/08 / توسط روابط عمومی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ سال 1401 طی رسیدگی مالیاتی انجام شده برای سال مالی 1400 توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی در خصوص مالیات نقل و انتقال مالیات حق واگذاری محل ، مبلغی بالغ بر یکصد و سی میلیارد ريال صادر و از شرکت مطالبه گردید.

رحیم صدری مدیر مالی شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای احقاق حق سهامدار عمده (شرکت سایپا دیزل) و عدم خروج نقدینگی از گروه خودروسازی سایپا ، نسبت به ارائه دفاعیات لازم و  انجام جلسات متعدد با گروه رسیدگی مالیاتی، رئیس واحد حسابرسی مالیاتی و ممیز کل، اقدام و پس از دریافت برگ تشخیص و اعتراض به آن، جلسه حل اختلاف مالیاتی برگزار گردید و این شرکت با اسناد و مدارک مثبته و لایحه تنظیمی و دفاع موثر در آن حاضر گردید.

مدیر مالی شرکت خدمات فنی رنا تشریح کرد: سرانجام هیات حل اختلاف مالیاتی با توجه به لایحه تقدیمی و اسناد مثبته و دفاعیات انجام شده، رای رفع تعرض مالیات حق واگذاری محل مندرج در برگ تشخیص مذکور را صادر کرد و مالیات مربوط به حق واگذاری محل به مبلغ 110 میلیارد ریال، صفر و حذف گردید.

صدری اخذ رای رفع تعرض را نتیجه مسئولیت پذیری و پیگیری مستمر همکاران حوزه مالی دانست و خاطر نشان کرد: اطلاع از آخرین قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی نقش مهمی در پرونده های مالیاتی دارند به طوری که اطلاع و ارائه آخرین ابلاغ دادستانی انتظامی مالیاتی که به تازگی منتشر شده بود در نتیجه کار بسیار تاثیرگذار بوده و موجب صدور رای مذکور گردید.