برگزاري سمينار آموزشي ويژه مشاغل حساس در شرکت خدمات فني رنا

1403/02/29 / توسط روابط عمومی رنا

مهدی شفیعی سرپرست مدیریت حراست شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق، افزود: در راستای اجرای دورهای آموزشی ابلاغی حراست گروه خودروسازی سایپا سمینار آموزشی و آشنایی با مبانی توجیهی با مباحث شناخت اقدامات ضد امنیتی بیگانگان و امنیت در سفرهای خارجی کارکنان در دو روز و توسط مدرسان مجرب برگزار گردید.

وی هدف از برگزاری این دوره را درک صحیح از اهمیت مشاغل حساس دانست و گفت: دوره‌های یاد شده اقدامات موثری را در شناسایی خطرات و آشنایی با عوامل دخیل در موضوعات مطروحه و همچنین کاهش بروز حوادث احتمالی مدنظر قرار داده است.

شفیعی در ادامه تصریح کرد: در این دوره موضوعات مشاغل حساس و راه های مقابله و پیشگیری از آسیب های تهدید کننده ، در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان در ارتباط با مسائل امنیتی و حساسیت های مربوط به شغل خود تشریح گردید.

گفتنی است شرکت خدمات فنی رنا هرساله ضمن برگزاری دوره های آموزشی فنی نسبت به برگزاری دوره های توجیحی نیز اقدام می کند.