پایش,سلامتی,ادواری,کارکنان,معاینات,شرکت ،رنا

پايش وضعيت سلامتي کارکنان با انجام معاينات ادواري در شرکت خدمات فني رنا

1401/09/05 / توسط روابط عمومی رنا

انجام معاینات ادواری طب کار سال 1401 با نظارت واحد بهداشت و ایمنی در دو مقطع انجام شد که فاز اول به مدت 2 روز جهت انجام آزمایشات خون  و فاز دوم به مدت سه روز به معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، اسپیرومتری، بینایی سنجی، نوار قلب، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص یافت.

مسئول ایمنی و بهداشت شرکت خدمات فنی رنا  تصریح کرد : بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیط کار ، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها از جمله مهمترین اهداف و فواید معاینات ادواری طب کار است که نتایج معاینات در پرونده پزشکی هر شخص ثبت گردیده و در واحد منابع انسانی سازمان نگهداری می گردد.