طرح تبديل وضعيت کارکنان پيمانکار شرکت خدمات فني رنا به قراردادي

1402/07/10 / توسط روابط عمومی رنا

به گزارش روابط عمومی: در راستای ایجاد انگیزه، با دستور مدیریت عامل تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکار شرکت خدمات فنی رنا در این شرکت برگزار شد.

حسین عامری خواه سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق افزود:. به ‌منظور بهبود معیشت، افزایش رضایت و بهبود بهره‌وری سرمایه‌های انسانی، پرسنلی که به صورت پیمانکاری در این شرکت فعالیت می کردند با اجرای دستورالعمل ابلاغی گروه خودروسازی سایپا و با حمایت های مدیریت محترم عامل طرح تبدیل وضعیت این کارکنان صورت گرفت .

وی در ادامه گفت: نیروی انسانی مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین بخش و عاملی حیاتی در بقای یک سازمان است و هیچ سازمانی بدون نیروی انسانی مفهوم ندارد. یکی از دغدغه‌های اصلی این شرکت ساماندهی کارکنان بوده است که در راستای اجرای دستورالعمل تمامی پرسنل پیمانکاری شاغل در این شرکت به صورت قراردادی به استخدام این شرکت در آمدند و با تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکار امنیت شغلی و انگیزه مضاعف برای ایشان ایجاد شده است.

عامری خواه در پایان خاطر نشان کرد: اهمیت نیروی انسانی در سازمان را به هیچ عنوان نباید نادیده گرفت. افراد با توجه به تخصص، تجربه و شایستگی‌هایی که دارند، به ارتقاء کارایی و بهبود عملکرد سازمان کمک می‌کنند. در واقع نیروی انسانی پایه اصلی سازمان است و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه آن دارد.